Uldalls Jernstøberi er storforbruger af energi til produktionen. Til gengæld er virksomheden danmarksmester i at genbruge ressourcerne.

Når man som Uldalls Jernstøberi bruger 300 tons sand om ugen, er det ikke uden betydning, at støberiet har invester­et i nyt rensesystem, så 94 procent af sandet kan genbruges. Rensemaskinen ryster sandet fra hinan­den, så urenhederne forsvinder. Hvis Uldalls Jernstøberi ikke rensede sandet, skulle støberiet hver uge bøvle med at skaffe sig af med de mange tons sand, ligesom det skulle købe nyt.

– Hånden på hjertet, så er den primære årsag til vores investering, at der er øko-nomi i det. At det så også er godt for miljøet er en stor sidegevinst. Men ikke en sidegevinst uden betydning. Vi er som virksomhed meget opmærksomme på at efterlade så lille et CO2 aftryk, som over­hovedet muligt, siger Dion Brun, salgschef ved Uldalls Jernstøberi.

Sandet er derfor ikke det eneste, virksomheden genbruger. Faktisk sparer Uldalls Jernstøberi i høj grad på råstofferne ved at genbruge skrot og affald fra både deres egen produktion og fra andre smedevirksomheder. Og al den varme, som frigives, når jernet smeltes, indsamles og bruges til opvarmning af de forskellige rum på den 15.000 kvadratme­ter store fabrik.

– Vi er nok det støberi i Danmark, som har investeret mest i genanvendelse og miljø, siger Dion Brun.