Uddannelse betaler sig! Hør om Arlas gevinst ved efteruddannelse

Kom til spændende fyraftensmøde
Netværkslokomotivet indbyder i samarbejde med HF og VUC Fredericia, A2B sprogcenter, AOF Sydjylland, Trekantområdet og Arla Foods Korsvej til et spændende fyraftensmøde.
Her er efteruddannelse af medarbejdere på dagsordenen.

Smag på Arla
Arla sørger for lidt godt til ganen fra deres sortiment undervejs.

Afterparty: Der er god mulighed for at få informationer/svar på spørgsmål og udveksling af erfaringer i forlængelse af mødet. Så forslag til hvordan man kan gribe efteruddannelsesplanlægning an er klar til at tage med hjem på egen virksomhed.

Program:
Arla Foods Korsvej fortæller om udbyttet ved at bruge efteruddannelse:

Uddannelse kan betale sig v/
Allan Lingren Pedersen, produktionsleder
Annika Nielsen, Fælles Tillidsrepræsentant / Uddannelsesambassadør
Lene Pedersen, tidligere kursist
Frank L. Hansen, nylig kursist

Finn Brøndum, Chefkonsulent, Industriens Uddannelser
IKUF er økonomisk støtte til kompetenceudvikling
– Kompetenceudvikling er berigelse af dig og din virksomhed – Berigelse øger din værdi – Berigelse øger konkurrenceevnen – IKUF er en win win

Praktiske oplysninger