Teknologiworkshop med SDU: Plast i verdenshavene

Hvordan undgår vi at drukne i plastik?

Helt unikt i Industriens Uge tilbyder SDU TEK teknologiske workshops til elever i 8. - 10. klasser. På disse workshops kommer de ingeniørstuderende selv på besøg på skolerne og giver eleverne indsigt, hvordan de tekniske fag kan bruges til at skabe fremtidens løsninger.

Plastik er et meget udbredt materiale, der bruges til poser, flasker, legetøj, rør samt til emballering af adskillige fødevarer og forbrugsmaterialer. Der genbruges kun ca. 14% af alt plastik. De resterende 86% bliver enten brændt eller ender i naturen. Omtrent 8 millioner tons plastik ender i verdenshavene hvert år.

I denne workshop skal eleverne beskæftige sig med innovationsprocesser og arbejde med mictro:bits og på denne måde skabe et produkt, der reducerer plastforurening i verdenshavene.

Læringsmål

Indføring i at arbejde med:
• Innovationsprocesser
• Microprocessorer
• Kodning
• Konstruktion

Krav til afholdelse: Lokale som egner sig til arbejde i mindre grupper à 3-4 personer. Projektor og lærred eller stor skærm som computer kan kobles til. Workshoppen tager 5 - 6 timer.

Vær opmærksom på følgende

På grund af den meget store efterspørgsel, bliver vi nødt til at tage en række forbehold for at kunne fordele workshoppene mest hensigtmæssigt:

  • Dette er en forhåndstilmelding. Der er derfor ingen garanti for at få en workshop, selvom man tilmelder sig inden for fristen.
  • Af hensyn til den geografiske fordeling af workshoppene er det ikke er muligt at på forhånd at vælge ugedag.
  • Tilmelding er kun mulig mellem mandag d. 16. september og onsdag d. 18. september kl. 23.59.

    • Vi håber på forståelse for disse praktiske hensyn.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til denne workshop er overskredet.

Praktiske oplysninger