Teknologiworkshop med SDU: Solceller

Lær at lave sollys om til strøm!

Helt unikt i Industriens Uge tilbyder SDU TEK teknologiske workshops til elever i 8. - 10. klasser. På disse workshops kommer de ingeniørstuderende selv på besøg på skolerne og giver eleverne indsigt, hvordan de tekniske fag kan bruges til at skabe fremtidens løsninger.

Workshoppen giver eleverne en grundlæggende introduktion til solenergi, teori om traditionelle og organiske solceller samt om konvertering af solenergi til elektrisk energi.
Eleverne udfører også et eksperiment, hvor de skal foretage en række målinger på 50W solpaneler. Panelerne er forbundet til en variabel skydemodstand og herefter et multimeter til at måle både strøm og spænding. Eleverne foretager en række målinger, hvor modstanden ændres til en forudbestemt værdi ved hver måling.
Efterfølgende laves en I-V kurve, og ved hjælp af Ohms lov skal eleverne lave en præsentation af deres måleresultater med en lille konklusion på forsøget og den karakteristik, de er kommet frem til.

Læringsmål

• Solcellers funktion
• Udregninger på solcellens energiproduktion
• Anvendelse af Ohms lov
• Energiomsætning
• Skydemodstandens funktion

Krav til afholdelse: Lokale som egner sig til arbejde i mindre grupper à 3-4 personer. Projektor og lærred eller stor skærm som computer kan kobles til. Workshoppen tager 5 - 6 timer.

Vær opmærksom på følgende

På grund af den meget store efterspørgsel, bliver vi nødt til at tage en række forbehold for at kunne fordele workshoppene mest hensigtmæssigt:

  • Dette er en forhåndstilmelding. Der er derfor ingen garanti for at få en workshop, selvom man tilmelder sig inden for fristen.
  • Af hensyn til den geografiske fordeling af workshoppene er det ikke er muligt at på forhånd at vælge ugedag.
  • Tilmelding er kun mulig mellem mandag d. 16. september og onsdag d. 18. september kl. 23.59.

    • Vi håber på forståelse for disse praktiske hensyn.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til denne workshop er overskredet.

Praktiske oplysninger