Teknologiworkshop med SDU: Droner

Kom og byg jeres egne droner - og prøv om de kan flyve

Helt unikt i Industriens Uge tilbyder SDU TEK teknologiske workshops til elever i 8. - 10. klasser. På disse workshops kommer de ingeniørstuderende selv på besøg på skolerne og giver eleverne indsigt, hvordan de tekniske fag kan bruges til at skabe fremtidens løsninger.

Opgaven går ud på at bygge en drone og teste dens evne til at flyve.
Workshoppen kombinerer et indledende teoretisk/praktisk oplæg fra de studerende og efterfølgende ’hands on’ dronebygning, hvor eleverne arbejder i grupper på 3-4 personer.
Der arbejdes med emner som mekanik, regulering og elektronik samt forskellige komponenter og sensorer. Afslutningsvis testes dronerne i et særligt ”dronebur”
for at se, om de rent faktisk kan flyve.

Læringsmål

• Mekanik (position, hastighed og acceleration i alle seks frihedsgrader)
• El-lære (spænding, strømstyrke, effekt og energi) og virkningsgrad
• Styring, regulering, overvågning og trådløs datatransmission

Krav til afholdelse: Lokale som egner sig til arbejde i mindre grupper à 3-4 personer. Projektor og lærred eller stor skærm som computer kan kobles til. Workshoppen tager 2 timer.

Vær opmærksom på følgende

På grund af den meget store efterspørgsel, bliver vi nødt til at tage en række forbehold for at kunne fordele workshoppene mest hensigtmæssigt:

  • Dette er en forhåndstilmelding. Der er derfor ingen garanti for at få en workshop, selvom man tilmelder sig inden for fristen.
  • Af hensyn til den geografiske fordeling af workshoppene er det ikke er muligt at på forhånd at vælge ugedag.
  • Tilmelding er kun mulig mellem mandag d. 16. september og onsdag d. 18. september kl. 23.59.

    • Vi håber på forståelse for disse praktiske hensyn.

Tilmelding

Tilmeldingen er åben igen, da der er 2 ledige workshops tilbage henholdsvis formiddag og eftermiddag onsdag d. 30. oktober.

Tilmeldingsfristen til denne workshop er overskredet.
UDSOLGT

Praktiske oplysninger