Solcelle workshop SDU TEK

Helt unikt i Industriens Uge tilbyder SDU TEK workshops i solceller til elever i 8.-10. klasse. På disse workshops kommer de ingeniørstuderende selv på besøg på skolerne og giver eleverne en indsigt i, hvordan de tekniske fag kan bruge til at skabe fremtidens teknologiske løsninger, og give eleverne blod på tanden i forhold til at tænke i en teknisk uddannelsesretning efter folkeskolen.

Om solcelle-workshoppen:
I den teoretiske del får eleverne en grundlæggende introduktion til solenergi, teori om traditionelle og organiske solceller, solenergi og konvertering af solenergi til elektrisk energi. Vi tager gerne en debat med eleverne, om brugbarheden af solceller og solenergi samt fordele og ulemper.

Den praktiske del består af et eksperiment, hvor eleverne skal foretage en række målinger på 50W solpaneler. Panelerne er forbundet til en variabel skydemodstand og herefter et multimeter til at måle både strøm og spænding. Eleverne skal foretage en række målinger, hvor modstanden ændres til en forudbestemt værdi ved hver måling. Målingerne skrives ned til senere databehandling. Forsøget kan evt. gentages et par gange for at berøre begrebet ”gentagelighed” af et videnskabeligt forsøg.

Alle workshops i løbet af ugen er udsolgte

Skoler der får besøg:
- Ådalsskolen i Kolding Kommune
- Lynghedeskolen i Billund kommune

UDSOLGT

Praktiske oplysninger