Socialøkonomisk netværksmøde i Vejle

Socialøkonomisk virksomhedsnetværk er med alle, som gerne vil have inspiration, viden, netværk og dialog om socialøkonomi.
Det handler om forskellige forretningsmodeller eller iværksætter-ideer, hvor man tager udgangspunkt i et socialt formål eller baserer sin forretningsmodel på et socialt formål kombineret med forretning.

I anledningen af industriens uge vil der på dette netværksmøde være fokus på Vejle kommunes erhvervstrategi, partnerskaber og oplæg fra Syddansk Universitet om resultater af et udviklingsprogram for sociale iværksættere.

1. Velkomst og gennemgang af dagsorden v. Mikkel Dragmose-Hansen

2. Vejle kommunes erhvervsstrategi v. erhvervskonsulent Marina Vestergaard Christensen

Marina fortæller om Vejle kommunes indsatsområder. Herunder punkter om partnerskaber, samarbejde med erhvervslivet og forskellige fokusområder for Vejle kommune i fremtiden.

3. Oplæg ved Steffen Korsgaard fra SDU (syddansk universitet)

Steffen fortæller om erfaringerne fra socialt udviklingsprogram som blev færdigt i starten af okt. Udviklingsprogrammet var et samarbejde mellem SDU, Kolding og Vejle kommune for at klæde socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere bedre på til fremtiden.

4. Siden sidst v. Mikkel Dragmose-Hansen

- Puljer på regionalt niveau og landsplan
- Udmøntning af satspuljemidler og relevans
- Socialøkonomiske arrangementer

5. Uformel snak, networking og eventuelt

Praktiske oplysninger