IoT og data i industrien

Igennem 4 oplæg vil du blive klogere på dine muligheder for at opsamle data fra produktionen. Arrangementet giver dig indsigt i, hvad du kan bruge denne data til, og hvordan data kan give dig en fordel, i forhold til konkurrenterne.

Du vil gå fra arrangementet med viden om:

● simple måder at starte dataopsamling på
● hvordan du selv kommer i gang med IOT
● konkrete værktøj til at starte brugen af data i din virksomhed
● mulighederne for at få afdækket digitaliseringspotentialet i din virksomhed.

Du kan møde og høre om:

Rune Torbensen, PhD, Embedded software
Rune deler ud af sin erfaring og forskning inden for området dataopsamling. Rune har erfaring med at hjælpe virksomheder i gang med dataopsamling, på en meget simpel måde, så man hurtigt kommer i gang. Man får dermed lov at opleve nogle af fordelene inden man investerer.

“IoT og Grøn omstilling – praktiske anvendelser” ved Christian Broberg, Senti
Senti har en drivkraft og tro på at anvendelse af IoT-teknologi og Big Data, til at benchmarke klimamæssige aftryk, kan skabe indsigt til brug for adfærdsændring både for industrien og borgere.

Senti har udviklet en open source IoT Service Platform der understøtter denne transformation, og Christian Broberg fra Senti kommer med praktiske eksempler på, hvordan Senti har engageret sig i at skabe løsninger på disse udfordringer.

Præsentation ved DataForBusiness
Hvor langt er I nået? Hvor skal I hen? Danske virksomheder skal blive bedre til at bruge de muligheder, digitaliseringen skaber, til aktivt at forbedre og forandre forretningen.

Over 100 danske virksomheder har allerede brugt det nye DataForBusiness tool, der giver overblik over niveau og viden på dataanvendelse, mulighed for at benchmarke sig mod de bedste og indsigter der gør det muligt at skabe forandringer og vækst.

Link to Value Management og eCo Solution
Få afdækket digitaliseringspotentialet i din virksomhed. Det handler om at forstå det overordnede forretningsmæssige formål med digitalisering, skabe dialog om hvordan en løsning kan understøtte de forretningsmæssige formål (finde), forme udviklingenså forventninger mødes, og sikre udbredelse og anvendelse af løsning, så værdien af en digital optimering høstes. Alle tiltag forankres i en digital strategi, på tværs af virksomhedens processer, så der optimeres før der digitaliseres. Digitalisering skal give hurtig effekt på bundlinjen og den skal være så enkel, at du kan overskue
implementeringen.

Imellem hvert oplæg vil der være mulighed for at netværke og dele erfaringer om IoT og dataopsamling.

Vi glæder os til at møde dig, og høre om udfordringerne i din virksomhed.

Praktiske oplysninger