International bustur i industrien

Danske virksomheder mangler velkvalificeret arbejdskraft og ønsker at åbne for mere international arbejdskraft. Men man behøver ikke nødvendigvis kigge ud over landets grænser for at finde dem.

På SDU udgør de internationale studerende 15% af den samlede studenterbestand af fuldtidsstuderende. En stor del af disse studerende er meget interesseret i at arbejde i Danmark. SDU finansierer programmet ’Career in Denmark’, der hvert år optager 30 studerende, og i løbet af et år får de studerende en række kurser og arrangementer, der skal forberede dem på et job i Danmark.

I Industriens Uge i år afholdes en international bustur, hvor de internationale studerende møder industrivirksomheder i Trekantområdet og oplever den danske virksomhedskultur.
Danske arbejdspladser adskiller sig ofte ved at have en meget lille grad af hierarki og medarbejderne forventes at udvise stor selvstændighed. Det er tit overraskende for de internationale studerende hvor uformel tonen er på danske arbejdspladser.

25 internationale studerende er med på turen i år, hvor de besøger 3 industrivirksomheder i Trekantområdet:
- Gram Equipment i Kolding
- Aller Aqua i Christiansfeld
- Dupont Nutrition Biosciences i Grindsted

De studerende læser alt fra fx Biochemistry, IT product design til Mechatronic, Public Health and International Business & Marketing. De er alle på det sidste år af deres kandidat eller just færdige. De fleste studerende er fra Europa, men også fra Pakistan og Bangladesh.

Praktiske oplysninger