Industri 4.0 eller Menneske 4.0? – Samtale om mennesker og teknologi

HVAD?
I denne samtale om mennesker og teknologi skaber vi rum for at blive klogere på både teknologien og os selv. Hvad en algoritme egentlig? Hvem har lavet den og hvorfor?! Understøtter teknologierne vores værdier, vores demokratiske tradition og alt dét, som vi dybest set finder meningsfuldt? Og hvis ikke, hvordan kan vi så tage magten over teknologien tilbage?
Klavs Birkholm og Jacob Remin tager os med bag om de brugervenlige ”interfaces” og giver os et kig ind i de politiske og endog meget fysiske strukturer bag den såkaldte internet-sky.

HVEM?
ALLE borgere og medarbejdere, der er optaget af, hvordan ny teknologi indvirker på vores liv kan deltage.
Den første time er der indlæg v/ oplægsholderne, mens den næste er reserveret til fælles refleksion og samtale.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig

Praktiske oplysninger