Temadag for industrien – Automatisering, digitalisering og fremtidens kompetencer

Digitaliseringen ændrer radikalt forudsætningerne for industrien. Hvordan får vi mest muligt ud af de digitale muligheder?

Kom og få inspiration fra:
• MADE, Danfoss og SDU
• Landbruget som digital frontløber
• De unge studerendes forventninger til at arbejde i fremtidens industri

Temadagen sætter fokuserer på:
• Fremtidens teknologi – herunder automatisering og digitalisering
• Tværfaglighed – samspil mellem kompetencer og teknologi

Konferencen er målrettet både små og store industrivirksomheder.
Kom og vær med til en spændende dag, hvor du bliver inspireret samt klogere på, hvilke muligheder og gevinster digitaliseringen kan give din virksomhed.

Formiddag
– en industri i forandring

09.30 Åbning

09.40 Et industrierhverv i forandring
Ved Carsten Dahlgaard, Senior Director, Danfoss.

10.10 Den industrielle branche i forandring
Ved Nigel Edmondson, direktør, MADE.

10.45 Netværk- og kaffepause

11.00 Digitalisering – fra investering til output.
Hvordan får organisationen værdi af sin digitaliseringsinvestering, og hvad kræves der på kompetencesi-den? Ved Jakob Schlichter, Associate professor, SDU.

11.20 Landbruget – en digital frontløber.
Bliv inspireret af digitaliseringen i landbruget og dens værdikæde. Få et bud på hvilke kompetencer og forudsæt-ninger der skal være tilstede for at få den maksimale værdi af investeringen Ved Nicolai Fog Hansen, Chefkonsulent, Seges Digital.

11.40 Frokost og netværk

Eftermiddag – debat

12.40 Debat 1: Vidensdeling:
Hvordan får vi tilført digitaliserings know-how og viden længere ind i værdikæden? Oplæg debat og panel v. tekniske direktører, operations managers, faglige foreninger, teknikere med videregående uddannelser og forskere.

13.15 Digitale talenter.
AAU har gennemført en række forsøg med uddannelse af unge i at bruge digitale tvillinger i den digitale fabrik. Bliv introduceret til pro-jektet og hør, om hvordan digitale tvillin-ger bruges i uddannelsen af fremtidens ingeniører ved Charles Møller, Professor, Aalborg Universitet (AAU).

14.00 Netværks- og kaffepause

14.30 Debat 2: Tiltrækning og fastholdelse af de ”rigtige” kompetencer.
Unges forventninger til industrien. Få indblik
i, hvilke forventninger de unge har til opgaver, teknologiske værktøjer, arbejdsforhold og karrieremuligheder ved studerende fra Aarhus Maskinmesterskole, Fredericia Maskinmester-skole samt Erhvervsakademi Lillebælt suppleret med repræsentanter fra industrivirksomheder.

15.15 Afrunding på dagen: Fra debat til handleplan.
Hvordan kommer vi videre? Ved Erhvervsstyrelsen, Dansk Automationsselskab, Danfoss, SDU, repræsentanter fra industrielle uddannelsesinstitutioner.

15.30 Afslutning – tak for i dag

Praktiske oplysninger