HF’ere i lære som Produktionsteknologer

Som en del af et brobygningstilbud arbejder HF-eleverne med projektet GoGame, som tager eleverne med på en udviklingsrejse igennem hvad det vil sige at uddanne sig til, og arbejde som, produktionsteknolog.

Eleverne prøver kræfter med casen, som i sidste ende skal resultere i et færdigtudviklet spil, hvor de også har planlagt produktionsprocessen og prøvet kræfter med at producere det færdige produkt.

Om uddannelsen:
Som produktionsteknolog får du en hverdag i et spændende miljø omgivet af den nyeste teknologi, hvor du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.
Du beskæftiger dig bl.a. med design, udvikling og konstruktion af maskiner, produktionsplanlægning, optimering, indkøb og kvalitetsstyring. Du kommer til at bruge dine hænder og din kreativitet, så du kan give liv til dine og andres ideer. Du lærer at arbejde med hele forløbet i en produktudviklingsproces. Det vil sige helt fra begyndelsen, når en idé opstår, og du sammen med et team undersøger markedsbehovet og til slut med konstruktion af selve produktet.

Karrieremuligheder:
Som produktionsteknolog får du typisk arbejde i erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af udstyr, komponenter og maskiner til andre virksomheder eller private. Det kan eksempelvis være jobs som konstruktør, planlægger, teknisk indkøber, kvalitetsmedarbejder, produktudvikler, eller du kan have ledelsesfunktioner som projekt- eller driftsleder.

Læs mere om uddannelsen og hvad det kræver på https://www.iba.dk/fuldtidsuddannelser/erhvervsakademiuddannelse/produktionsteknolog

Praktiske oplysninger