Billund Studiedag – TECH

Billund Studiedag - TECH er et arrangement for studerende og undervisere fra tekniske og produktionsorienterede uddannelser. På studiedagen, tidligere kaldt Tech Tour studiedag, åbner en række af Billund Kommunes førende virksomheder dørene og viser nyeste teknologi, proces- og produktionsmetoder frem for dig som studerende.

I 2019 kan de studerende besøge følgende otte virksomheder; HN Group, Stansomatic, Zebicon, Davinci 3D, LEGO Koncernen, Billund Aquakulturservice, Sealing System og Billund Vand & Energi.

På studiedagen er der tid til at besøge 4 virksomheder. De studerende inddeles i hold, der besøger virksomhederne i en planlagt rute.
Ved tilmelding har underviseren mulighed for at afgive ønsker til 3 virksomhedsbesøg, som vi så vidt muligt planlægger besøgende efter.

Arrangementet er gratis, inklusive forplejning og afholdes i samarbejde med Billund Erhvervsfremme og Billund Kommune.
Vær opmærksom på, at egen transport imellem virksomhederne er påkrævet.

MÅLGRUPPE
Studiedagen henvender sig til studerende og undervisere fra tekniske og produktionsorienterede uddannelser som:

- Maskiningeniør
- Produktionsingeniør
- Produktionsteknolog
- Maskinmester
- Værktøjsmager
- Konstruktør
- Kemiingeniør
- IT ingeniør

TILMELDING
Der er både mulighed for at komme i en lille gruppe, eller at samle flere klasser/årgange og dermed deltage med en stor gruppe studerende.
Ved tilmelding skal du oplyse følgende; navn på skole og uddannelsesretning, underviser som deltager og antal deltagende studerende.

Tilmelding til Billund Studiedag – TECH sker ved at kontakte Birgitte Andersen via mail bla@zebicon.com.

Praktiske oplysninger