Forretningsudvikling i fokus

Er din industrivirksomhed klar til fremtidens udfordringer og muligheder?
Find inspiration og bliv klogere på vækststrategien for din forretning, og hvordan du fx via kompetenceudvikling og ledelse sikrer dig den rette arbejdskraft.


Industri er essensen i Industriens Uge, hvor omdrejningspunktet er industrivirksomheder, deres vækststrategi, strategisk forretningsudvikling, produktudvikling og evne til forandringsledelse.

Teknologi, digitalisering, automatisering og digitaltransformation er alle begreber som er væsentlige for de udfordringer og muligheder, der er i industrien i dag. Men teknologi og automatisering mv. gør det ikke alene. Der er i høj grad brug for at gennemtænke forretningen og sætte fokus på vækststrategi og produktudvikling for industrivirksomheder. Ud over selve fokus på produktet via produktudvikling, strategisk forretningsudvikling og vækststrategi for din virksomhed, så handler det også om at tænkte innovation ift. kvalificeret arbejdskraft - herunder kompetenceudvikling, opkvalificering, og ledelsesudvikling.

Man skal så at sige tænke innovation, når man tænker på produktionsmedarbejderkompetencer, tænke innovation ved lederudvikling og generelt turde tænke innovation ind i sin forretning og dens kompetencebehov. Forretningsmuligheder afgøres i sidste ende af virksomhedens indsats på kompetenceudvikling og ikke mindst ledelsesudvikling. Uden ledelsesudvikling og dermed et kompetenceløft af ledelsen generelt, så bliver det vanskeligt at fastholde en fornuftig strategisk forretningsudvikling og dermed vækststrategi og produktudvikling.

En produktionsmedarbejder er også essentiel for virksomhedens forretningsmuligheder og innovation. Der er så mange muligheder for opkvalificering af en produktionsmedarbejder, og give denne et kompetenceløft. Hvis du som industrivirksomhed er nysgerrig på mulighederne for kompetenceløft og dermed opkvalificering af dine medarbejdere for at sikre din virksomhed kvalificeret arbejdskraft, så vil vi gerne opfordre dig og din ledelse til at tage fat i de uddannelsesskoler, som tilbyder kompetenceløft og ledelsesudvikling, og hør nærmere om de muligheder der er for kompetenceudvikling.