Industrialiseringen af Danmark fandt sted fra ca. midten af 1800-tallet frem til anden halvdel af 1900-tallet. I denne periode begyndte virksomhederne i stor udstrækning af bruge maskiner i produktionen, og Danmark blev i udstrakt grad en industrination. Det var også på dette tidspunkt Trekantområdets position som Danmarks Produktionscentrum blev grundlagt blandt andet med Fredericias jernstøberier og Danmarks første bomuldsspinderi i Vejle. I dag er produktion og industri stadig en stor del af identiteten i Trekantområdets syv kommuner, og den dag i dag er vi med over 37.000 industrijobs stadig Danmarks Produktionscentrum.

I dag er industrien meget mere end varme støbekedler og tung røg. Industrien har gennemgået en stor udvikling fra den første industrielle revolution med opfindelsen af dampmaskinen, til hvad den er i dag, hvor vi står overfor den fjerde industrielle revolution, hvor teknologien og det digitale smelter sammen og giver helt nye muligheder. Kort fortalt går industri 4.0 ud på at maskiner, processer mm alle kan digitaliseres. Dette giver helt nye muligheder for fx at måle på data og udnytte denne nye viden til at optimere produktionen og se nye forretningspotentialer. Hvor lang tid tror du fx der kommer til at gå før dit køleskab selv sender ud til nemlig.com om at der ikke er mere mælk? – Og mælken bliver naturligvis leveret direkte til dig.

Denne store forandring gør også at industrien har brug for andre kompetencer end tidligere. Det er derfor vigtigt at vise og forstå denne udvikling for at vi i de danske produktionsvirksomheder kan blive ved med at have adgang til den nødvendige arbejdskraft – som ikke længere handler om at stå ved et samlebånd – men måske nærmere er med til at udvikle fremtidens intelligente løsninger.